Zobacz zawody przyszłości

Rynek pracy podlega ciągłym przeistoczeniom wypływającym m.in. z przemian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z prężnego rozkwitu nowych technologii oraz umiędzynarodowienia działalności ekonomicznej.

Elementy te formują zawody przyszłości – fachy, jakich przedstawiciele będą wypatrywani i doceniani na rynku pracy. Dopasowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku o wiele zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta zajęcia w wyuczonym fachu. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie szczególnie na wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów. Pierwszym krokiem, aby uzyskać taki status jest dobór odpowiedniego kierunku studiów, jaki pozwoli zdobyć zawód z przyszłością. Branże, w których odnotowuje się duże zapotrzebowanie na pracobiorców, to m.in.: sektor IT, szczególnie programowanie, sektor finansowy, sektor e-marketingu. W szczególności w branży IT mamy do czynienia z tak zwanym rynkiem kandydata, co oznacza, iż popyt na pracobiorców przekracza ich podaż. Inne zawody z tak zwaną przyszłością to między innymi coach oraz pedagog starszych osób. Poza umysłowymi pracownikami (zobacz wynagrodzenie za czas choroby) określonych branż, brakuje także wykwalifikowanych pracowników fizycznych: mechaników bądź spawaczy. Podług raportów ilustrujących sytuację na polskim rynku pracy, będą oni jednymi z częściej poszukiwanych fachmanów.
obowiązki

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Już obecnie pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców od spraw finansowych, co wynika m.in. z coraz bardziej zawężonych specjalizacji w tym sektorze.

Jak podkreślają znawcy rynku, znalezienie świetnego ekonomisty jest trudnym zadaniem. Równocześnie są oni wysoce wynagradzani, dlatego jest to także praca (zobacz najświeższe oferty pracy) z przyszłością.