Wdrażanie systemu HACCP w placówkach oświatowych – zasady

Wszelcy operatorzy żywności obojętnie na rozmiar oraz profil prowadzonej aktywności, w tym również organizatorzy żywienia w przedszkolach i pozostałych placówkach oświatowo-wychowawczych mają za zadanie wdrożenia systemu HACCP.
Jeśli idzie o HACCP w przedszkolu, do obowiązków jednostki w ramach wdrożenia HACCP należy między innymi opracowanie reguł higieny, magazynowania oraz podawania posiłków, wytyczenie tzw. „czystej drogi”, po jakiej mogą poruszać się wyłącznie pracownicy kuchni, zlokalizowanie oraz korzystanie z toalety, zapewnienie odpowiedniego odzienia personelu, przygotowanie i utrwalenie receptur podawanych posiłków itp.

Zakupy zza granicy

Źródło: send-2.pl
czas na pożyczkę

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Przy opracowywaniu procedury zapewnienia bezpieczeństwa wydawanych posiłków a także przestrzegania reguł higienicznych przedszkole może, na regule dobrowolności, stosować wytyczne zamieszczone w informatorach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki sanitarnej (GHP) i implementowania a także wykorzystywania reguł systemu HACCP. Mycie, dezynfekcja, a także deratyzacja oraz dezynsekcja składają się na Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP).

Nie wstydź się – w szukaniu zajmującego Cię postu kontynuuj klikanie (https://www.merservice.pl/uslugi/zewnetrzne-wspoldzielone-zespoly-sprzedazy/) w następne linki. W końcu na pewno odnajdziesz coś ciekawego.

Winny być celowo kontrolowane jak też wdrożone przed wprowadzeniem HACCP, aczkolwiek można to robić naraz. System HACCP nie może się koncentrować np. na deratyzacji, szczególnie, jeśli idzie o ochronę indywidualnych wnętrz.

Prezentowany tekst jest niesamowicie ciekawy? Jeśli także takie jest Twoje zdanie, to kliknij na polecany artykuł, który ma nie mniej cenne informacje.

Znaczy to, że system zabezpieczenia przed szkodnikami powinien funkcjonować niezależnie od HACCP.

Ów system może być powiększony w ogromnym zakładzie, w malutkiej stołówce wystarczą, przykładowo 2 pułapki. Dopiero, jeśli powstanie potrzeba przeprowadzenia deratyzacji organizuje się ją z pomocą sprofilowanych przedsiębiorstw.