Narzędzia pracy managera

Każdy prezes bądź kierownik z minimalnym nawet doświadczeniem wie, że najważniejsze w jego pracy są informacje, a szczegółowiej ich analiza, bowiem w jej wyniku pozyskujemy informacje na temat słabych i mocnych stron firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo chce „przeżyć” w warunkach dużej konkurencji, jej kierownictwo musi posiadać wiedzę gdzie kryją się niebezpieczeństwa. Ma to ogromne znaczenie w warunkach globalnej gospodarki. Przedsiębiorcy nie mogą dzisiaj mieć nadziei na to że zdominują pełny rynek, bowiem jest on po prostu zbyt ogromny.

Spotkania biznesowe

Autor: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Źródło: http://www.flickr.com
Liberalizm większości ekonomii na świecie wymusza konkurencję pomiędzy biznesami. W podobnych warunkach nader ważne jest ażeby przedsiębiorstwo działało możliwie skutecznie. Stąd też w ekonomii wyodrębnił się autonomiczna dziedzina nazywana zarządzaniem. Dyscyplina ta opiera się na wskaźnikach i ich interpretacji.

Zaletą używania analizy współczynnikowej jest jej elastyczność, każdy manager może w dowolny sposób budować własne wskaźniki w zależności od własnych wymagań. Ich następną zaletą jest prostota jak też klarowność a tym samym praktyczność. W codziennym ich stosowaniu dokonał się podział najbardziej typowych wskaźników na podgrupy. Żeby uprościć sobie i innym życie kategoryzacji możemy dokonać ze względu na bardzo wiele obszarów działalności, najogólniej mówiąc strategicznych oraz operacyjnych. Jest to podział ze względu na zamysły przedsiębiorstwa. Współczynnikami z grupy strategicznych mogą być dla przykładu wskaźniki analizujące rentowność przedsiębiorstwa. Do współczynników operacyjnych możemy zaliczyć współczynnik analizujący efektywność pracy.

Zależnie od kierunku aktywności przedsiębiorstwa wskaźnik badający efektywność pracy może mieć rozmaitą formę. I tak w firmach które coś wytwarzają efektywność pracy wyznaczona zostanie w taki sposób by znaleźć odpowiedź na pytanie jak wysoki odsetek wielkości wytwórczości wypada na jednego robotnika, natomiast w przypadku usług może być to dla przykładu liczba zażaleń wypadająca na jednego pracownika. Następnym przykładem może być wskaźnik (zweryfikuj te opinie) przedstawiający prędkość z jaką realizuje swoją robotę nasz pracownik. Procedurę wskaźnikową wykorzystuje się również w analizowaniu danych księgowych, w tak zwanej rachunkowości menadżerskiej. Tym sposobem otrzymane dane pomagają nam podjąć odpowiednie rozstrzygnięcia operacyjne oraz strategiczne.