9 wytycznych, których należy wprowadzić w firmie pod kątem bhp

Od długiego czasu każda zatrudniona osoba musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa i wiedzy zatrudnionych ludzi o grożących zagrożeniach. Poza tym szkolenie takie ma wyrabiać w uczestniku nawyk bezpiecznej pracy. Podobne funkcje pełnią obowiązkowe szkolenia o tematyce przeciwpożarowej, które muszą przejść niektórzy ludzie zatrudnieni w firmach.

Dotyczy to w pierwszej kolejności sporych firm oraz, od pewnego czasu, jednoosobowych firm. Właściwa ustawa mówi o tym ilu pracowników danej firmy powinno odbyć takie szkolenie, zasady ochrony przeciwpożarowej wymuszają ponadto na zatrudniających, żeby w zakładzie pracy znajdowała się wystarczająca ilość gaśnic, oraz dostępna dla wszystkich instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

O czym są szkolenia?

Szkolenia tego rodzaju mają na celu pokazanie pracownikom zagrożeń pożarowych, spora liczba pożarów występuje bowiem przez nieuwagę bądź nieznajomość zagrożeń. W trakcie takiego szkolenia jest także skrupulatnie omówiona instrukcja w razie pożaru, dobrze jest bowiem, żeby zapoznać się z nią przed sytuacją pożarową. Ludzie uczestniczący w szkoleniu są także uświadamiani jak bezpiecznie opuścić płonący obiekt, jak pomagać ludziom poszkodowanym w takiej sytuacji oraz jak pomóc innym opuścić płonący budynek. Przydatną umiejętnością nabywaną w czasie takiego szkolenia jest umiejętność użycia właściwych urządzeń gaśniczych w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się ognia. Nie każdy pracownik zdaje sobie bowiem sprawę, że nie każde urządzenie gaśnicze pomoże w danej sytuacji.

Kto szkoli?

Szkolenia przeciwpożarowe są zwykle przeprowadzane przez byłych strażaków, którzy bardzo dobrze znają wszystkie przepisy na ten temat. Wiedza uzyskana od takiej osoby jest szczególnie cenna, więc wielu pracodawców decyduje się na przeprowadzenie szkoleń (zobacz szkolenia dla kierowników produkcji) tego typu dla większej grupy pracowników, niż jest to wymagane. W każdym mieście jest kilka firm wyspecjalizowanych w takich szkoleniach, żeby odszukać jedną z nich, należy wyszukać w Internecie przykładową frazę zawierającą lokalizację, np „szkolenia ppoż Warszawa” (odsyłam do tej strony na