Jak skutecznie zarządzać firmą?

W obecnych czasach, jakie cechuje ogromna konkurencja w niemalże każdej dziedzinie gospodarki liczy się skuteczność organizacji. Właściwe kierowanie firmą na każdym jej szczeblu jest jednym z kluczowych aspektów, które składają się na powodzenie przedsiębiorstwa.

W teorii ale również i w praktyce znajdziemy wiele metod kierowania, jakie były używane do kierowania biznesem na przestrzeni wieków. Jedną z najbardziej znanych a zarazem skutecznych metod jest zarządzanie przez cele czyli tak zwane MBO – renmowane zarządzanie przez cele. Jest to program, w jakim cele organizacji są jasno sprecyzowane, tak żeby pracownicy mieli klarowny obraz tego, w którą stronę zmierza firma. Cele w firmie, która wykorzystuje działanie MBO są wspólnie ustalane przez menedżerów jak i podwładnych, a postęp pracy jest regularnie sprawdzany.

informacje

Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com
Chryzantema wielkokwiatowa

Autor: Dorcia
Niezwykle ważną sprawą w MBO jest egzekwowanie ustalonych reguł podczas wyznaczania celów organizacji (w zgodzie z regułą SMART) – muszą być one umieszczone w kolejności ich priorytetów, powinny być zgodne z całościową polityką organizacji oraz realne do osiągnięcia jak również ambitne. Wypada dodać, że w całość procesu powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy, natomiast indywidualny wysiłek jest poświęcony wspólnemu celowi. Całość MBO możemy określić jako model, jaki w ostatecznym rozrachunku jest mocno skoncentrowane na osiąganiu założonych rezultatów. W ten sposób bardzo łatwo można ocenić postępy i porównać pracowników na konkretnych stanowiskach.

Trzeba jednak pamiętać o tym, aby samo dążenie do wykonania zadań nie niszczyło ducha zespołu oraz efektywnej współpracy.

Jeżeli pragniesz uzyskać pokrewne dane na opisywany wątek, to najpierw zobacz tutaj i przenieś się do serwisu (https://www.tuv.com/poland/pl/kogeneracja.html), a znajdziesz tam dużo nowych wiadomości.

Dlatego też trzeba stale weryfikować czy zarządzanie przez cele w naszej organizacji przynosi zakładany skutek i nie powoduje niepotrzebnych konfliktów.