Zarządzanie Ciągłym Ulepszaniem – ten kto nie dąży do doskonalenia własnej wydajności, ten się uwstecznia

Potrzeby dzisiejszej gospodarki stymulują spółki do kreatywnego działania i pionierskiego podejścia do kierowania. Przez ostatnie dwadzieścia lat, w bardzo trudnym czasie zmian ekonomicznych, polskie przedsiębiorstwa, początkowo przede wszystkim te powiązane z lotnictwem i motoryzacją, zainteresowały się ideologią i metodyką zarządzania Ciągłym Ulepszaniem.

Obecnie filozofia i metodyka zarządzania Ciągłym Ulepszaniem stała się wzorcem we wszystkich branżach przemysłu i rozwija się również poza przemysłem np. w usługach. Współcześnie istnieje wiele metod związanych z udoskonalaniem procesów pojawiających się w zakładach produkcyjnych

Szkolenie Kazien

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Dużo z nich wywodzi się z praktyki japońskich oraz amerykańskich przemysłowców. Pojęcie Kaizen, jest znane i dość często wykorzystywane we wszystkich krajach. Dzisiaj, żaden menedżer nie wyobraża sobie rozbudowy przedsiębiorstwa bez bezustannego ulepszania procesów.

Kaizen szkolenie, jest dobrym środkiem, ażeby bliżej przyjrzeć się co ukrywa się pod pojęciem koncepcji i metodologii zarządzania Ciągłym Ulepszaniem oraz powiązanymi z tą ideologią najistotniejszymi kwestiami w temacie zarządzania. Szkolenia dla firm z zakresu Kaizen – japońskiej koncepcji działania, jest bardzo żywotnym trendem (polecamy). Znajomość zasad Continuous Improvement może być niejako sposobem życia, bazującym na działaniu ludzi, którzy dążą do nieustannej poprawy wszelkich procesów, zarówno w biznesie jak i na gruncie prywatnym.

Obecnie wiedza nt. tematu nieustannego usprawniania procesów jest oczywistym warunkiem nie tylko w stosunku szefów produkcji, ale także liderów czy brygadzistów we wszystkich działach zakładu wytwórczego. Filozofia i metodologia Kaizen opiera się na wielokrotnej wymianie opinii pomiędzy menedżerami (zobacz warte przeczytania) i podwładnymi. Zgodnie z tą filozofią, zwierzchnik zdoła wyzwolić w pracownikach twórczość i poczucie przynależności do danego zakładu pracy.

Podwładni tymczasem biorą czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak też są zaangażowani w jej rozwój. Zarządzanie Ciągłym Ulepszaniem, to ciągłe ulepszanie własnej wydajności.