Ważkie pojęcia – własność przemysłowa oraz prawa autorskie indywidualne

Własność przemysłowa to pewien typ praw, jaki wynika z ustawodawstwa międzynarodowego, narodowego lub miejscowego. Obecnie wśród przedmiotów własności przemysłowej mieszczą się patenty na wynalazki, znaki handlowe czy też fabryczne, modele przemysłowe, a także rysunki oraz wzory użytkowe. Dodatkowo do przedmiotów własności przemysłowej przynależy także nazwa komercyjna i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com
Własność przemysłową wymierza prawo własności przemysłowej, jakie określa zespół nakazów czy też prawo podmiotowe, jakie reguluje prawo do wzorów użytkowych, patentów, znaków towarowych, nazw komercyjnych i innych przedmiotów, które są objęte własnością przemysłową . Prawo to ma różnorodny charakter – ogólny i własny. Dziś zdołamy wyróżnić główne dyscypliny prawa własności przemysłowej, są to: prawo patentowe, prawo konkurencji, prawo znaków towarowych, oraz także prawo wzorów fabrycznych. Więcej na

Prawa autorskie osobiste otaczają zespół rozlicznych uprawnień, które przypadają autorowi.

Czy rozpatrywana tematyka żywo Cię zainteresowała? Jeśli tak, to kliknij ten odnośnik, a tam zobaczmy także inne teksty.

Prawa te ochraniają związek twórcy z jego dziełem, jest to pewien rodzaj więzi, która integruje autora z jego utworem oraz jest wyrażona w prawie. Prawo autorskie otacza dużo rodzajów dzieł, zdoła to być utwór muzyczny, fotograficzny, plastyczny albo literacki, ponadto prawa autorskie otaczają również utwory sceniczne, architektoniczne, audiowizualne i masa innych. Więcej na

Prawo określa także dzieła, jakie nie podlegają prawom autorskim, są to między innymi proste informacje prasowe, urzędowe dokumenty, szczegóły utworów, które są pozbawione twórczego charakteru (przykładowo tabele, rysunki) albo znaki firmowe, które używa się w celach informacyjnych. Z pewnością należałoby wiedzieć, które dzieła są objęte prawami autorskim, zaś które nie.

Za pogwałcenie praw autorskich mogą grozić duże sankcje karne w postaci grzywny czy też pozbawienia wolności, wobec tego zawsze wypada pamiętać o nie naruszaniu czyichś praw autorskich. Granica pomiędzy ustawowym oraz nielegalnym wykorzystaniem czyjegoś dzieła otoczonego prawami autorskimi jest niesłychanie cienka, w związku z tym należałoby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem tych praw, natomiast kiedy nie.