Obligacje państwowe oraz komunalne – poznaj więcej faktów

Obligacje są charakterystycznym typem papieru wartościowego, tak samo jak akcje lub kwity depozytowe. O ile jednak akcje na giełdzie można spieniężyć w dowolnym terminie, obligacje w tej kwestii podobne są do lokaty w banku.

Zainwestowane w nie środki można otrzymać z powrotem dopiero po upłynięciu terminu, na jaki obligacje te opiewają. Termin obligacji planuje się przy zakupie papieru, od czasu tego uzależnione jest też oprocentowanie obligacji. Im ten czas dłuższy, tym odpowiednio zwiększone oprocentowanie.

monety w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Są dwa główne typy obligacji – obligacje skarbu państwa oraz komunalne. Różnice między niniejszymi typami obligacji są znaczące, dotyczą one w dużej mierze sposobu wydawania odsetek.

Państwo najpewniejszym pożyczkobiorcąKażda odmiana obligacji to pożyczkom (zobacz pożyczki pod nieruchomość) dla emitenta papieru wartościowego. W przypadku obligacji skarbowych, pożyczkobiorcą jest skarb państwa. Państwo w przypadku ogłoszenia bankructwa nie może wziąć innych pożyczek, może jednak oddawać zaległe zobowiązania. Z tej przyczyny też obligacje państwowe na szeroką skalę uznaje się za najbezpieczniejszą metodę inwestycji. Oprocentowanie danej tą metodą pożyczki jest zmienne, z uwagi na to, że zależy ono od aktualnej inflacji, może ono się zmienić w sytuacji obligacji opiewających na dłużej niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane co roku, zostają one jednak wypłacone wraz z kwotą kupna papierów wartościowych, na koniec czasu kredytowania. Źródło: .

Inni emitenci – odmienne zasadyInnym rodzajem obligacji, są obligacje municypalne, potocznie nazywane komunalnymi. Tego typu obligacje są wydawane przez organy samorządu terytorialnego – przez gminę, powiat czy województwo. Tego rodzaju obligacjom bliżej jest do akcji. Główną różnicą, zauważalną dla inwestora, jest sposób wydawania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji tego typu są również naliczane rokrocznie, organ biorący pożyczkę musi jednak wypłacić je w czasie kapitalizacji.

Znaczy to, że udzielając organowi samorządowemu pożyczki na okres 10 lat, odsetki będą wydawane aż 10 razy. Obligacje komunalne (aby wiedzieć więcej kliknij tutaj: link do strony) są bardzo dobrą alternatywą dla obligacji skarbowych, odmienny sposób wydawania odsetek pozwala na natychmiastową inwestycję uzyskanych środków w odmienny niż obligacje papier wartościowy. Przeczytaj też o obligacjach przedsiębiorstw.