Ocena pracownika, jako produktywna taktyka zarządzania personelem w przedsiębiorstwie

W dzisiejszych czasach praktycznie w każdej firmie jest drabina wśród zatrudnionych pracowników. Firma rozdzielona jest na różnorakie działy, w których to zatrudnione są jednostki sprawujące różnorakie funkcje od pracowników produkcyjnych, szeregowych, brygadzistów po kierowników i dyrektorów. Osoby obejmujące wyższe stanowiska mają różne zadania wiążące się z pracownikami znajdującymi się pod nimi między innymi ewaluację ich pracy.

Kontrola rozwoju i działań pracowników

Ocena pracownika jest postępowaniem, w trakcie którego dokonuje się oceniania postępowań, podejścia a także poziom realizowania zadań i poleceń służbowych. Realizowane jest w systematycznych przerwach czasowych. Ocena pracownicza jest zasadniczym mechanizmem w zakładzie, które pozwala na monitorowanie oraz kontrolowanie pracy jednostek w niej zatrudnionych. Ewaluacja dokonywana jest najczęściej za pomocą formularza, w którym zamieszczone są kategorie podlegające ocenianiu razem z poziomem, z jakim pracownik wypełnia standardy z konkretnej kategorii. Często związana jest z procedurą wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, w związku z czym jest istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie jej polityki kadrowej.

monitoring pracowników

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej skuteczna ocena pracownika

Obecnie wyodrębnia się różne sposoby wartościowania pracowników. Jest to np. ocena 360 stopni. Technika ta uważana jest za najbardziej czasochłonną, ale dającą najwięcej informacji pracodawcy. Opiera się ona na zdobywaniu informacji odnośnie pracownika z kilku źródeł. Przeprowadza się konwersacje lub ankiety z jednostkami z najbliższego środowiska pracownika między innymi z zwierzchnikiem, kolegami, podwładnymi a także z klientami. W skład tej ewaluacji wchodzi również samoocena pracownika podlegającego ewaluacji. Po uzyskaniu wszystkich wiadomości dokonuje się porównania samooceny kompetencji pracownika z informacjami na jego temat zebranymi od osób, które, codziennie z nim pracują i go obserwują. Ma ona na celu wskazanie pracownikom ich mocnych i słabych stron.

Zaabsorbowała Cię omawiana kwestia? Kliknij zatem tutaj oraz zobacz więcej na stronie (http://www.programylojalnosciowe.pl/oferta/programy-lojalnosciowe-dla-firm-b2b/). Tamte publikacje także Cię bardzo zaintrygują.

Ocena 360 stopni uważana jest również za najbardziej obiektywną ewaluację wydajności i skuteczności ludzkich postępowań w pracy oraz idealną technikę pomiaru rozwoju umiejętności psychospołecznych.