Pracowałeś zamiast urlopu? Policz ile wynosi wartość twojego ekwiwalentu za 2014 rok

Za niewykorzystany przez pracownika urlop należy się ekwiwalent, który wyliczany jest od ilości dni niepracujących oraz charakteru umowy. Jeżeli pracownik jest niezagrożony rozwiązaniem umowy prezes ma obowiązek wywiązać się z wypłacenia mu ekwiwalentu. Kilka dni dla pełnoetatowców oznacza dla firmy niemałe wydatki.

Wartość, na podstawie której ma miejsce obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zależy od liczby dni miesięcznie przepracowanych. Owa liczba w każdym roku jest różna, zależy bowiem od dni wolnych ustawowo.

praca

Autor: gwaar
Źródło: http://www.flickr.com

Przy odjęciu ich od 365 dni otrzymujemy liczbę wszystkich dni roboczych – w tym roku wynosiła ona 250. Następnie tą wartość dzielimy przez miesiące (12), nietrudno więc obliczyć, że współczynnik ekwiwalentu za wiążący rok wyniósł niecałe 21. Od tego współczynnika bardzo łatwo jest już wyliczyć ilość pieniędzy którą pracujący powinien otrzymać od szefa. Dochodzą do tego godziny i dni niewykorzystane. Szczegółowy artykuł na . Przez wskazaną wartość mnoży się następnie ilość niewykorzystanych dni na urlop oraz liczbę godzin (następne mnożenie). Licząc w ten sposób za cztery dni urlopowe przepracowane wychodzi 32 „godzinodni” i to razy wspomniany współczynnik, co daje kwotę ponad 700 złotych, którą firma jest winna pracownikowi wypłacić.

W przypadku pracy nie na pełnym etacie współczynnik ustalamy, a właściwie mnożymy przez ułamek równy naszemu etatowi.w serwisie elektroniczne wysyłanie pit elektroniczne wysyłanie pitJeśli jest to połówka etatu, wskaźnik 20,83 mnoży się przez jedną drugą, ćwierć etatu – przez jedną czwartą, itd. Przy obliczaniu kwoty zaległej równanie wygląda analogicznie – wyliczoną stawkę dla niepełnego etatu mnożymy przez iloczyn godzin i dni przepracowanych zamiast urlopowania. Podstawą ekwiwalentu jest zatem godzina pracy która nie została wykorzystana na urlop, a nie dzień pracy.

Prawo do ekwiwalentu reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Dokładna, specjalistyczna procedura ustalania, mnożenia i dzielenia współczynników jest tam skrupulatnie opisana. Akt prawny reguluje także sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi ekwiwalentu. Sytuacja taka jest wówczas, gdy pracownik chciałby wykorzystać urlop z kolejnej umowy po rozwiązaniu aktualnej oraz w przypadku wygaśnięcia ostatniej umowy.

Rekomendowana kancelaria (zobacz biuro patentowe katowice) w Krakowie:
Wyświetl większą mapę

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*