W jaki sposób może być opodatkowany przedsiębiorca otwierający agencję pośrednictwa pracy?

Agencją pracy określamy instytucję, jaka oferuje usługi w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej albo doradztwa personalnego.
Pośrednictwo pracy, jest to udzielanie pomocy w pozyskaniu dobrego zatrudnienia albo odmiennej pracy zawodowej.

integracja w firmie

Źródło: teamworking.com
Może to być także pomoc pracodawcy w pozyskiwaniu nowych pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych. Prowadzenie agencji zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Tego typu agencja pośrednictwa pracy wymaga wpisu do ewidencji jednostek prowadzących biura (InOffice – coworking warszawa) zatrudnienia. Może się również zdarzyć tak, że wpis do tego typu rejestru nie jest niezbędny. W Polsce agencja pośrednictwa pracy mogłaby być prowadzona w jakiejkolwiek postaci oprócz spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest zarezerwowana dla wolnych zawodów. Osoba, która chce prowadzić agencję pośrednictwa pracy posiada do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, spółkę komandytową albo spółkę akcyjną.

pośrednictwo pracy

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com
Zazwyczaj wybierany typ działalności to wpis osoby fizycznej do CEIDG. Jest to tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza. W wypadku prowadzenia tego typu agencji w szerszym zakresie, należy zastanowić się nad spółkami osobowymi oraz kapitałowymi. Należy mieć w pamięci, że gdy wybierzemy inną formę działalności gospodarczej niż jednoosobowa firma albo spółka cywilna, powinniśmy liczyć się z w większym stopniu skomplikowanymi sposobami prowadzenia księgowości. Agencję pośrednictwa zatrudnienia należy zarejestrować w CEIDG albo w KRS. Osoba, która otwiera agencję pośrednictwa pracy ma do wyboru opodatkowanie na regułach ogólnych lub podatek liniowy. Kiedy rozliczamy się na regułach ogólnych, w takiej sytuacji moglibyśmy odliczyć 18% podatku, jeżeli nasze dochody nie przewyższą 85 528 000.

Jeśli jednak przychody byłyby wyższe, będziemy musieli obliczyć 32% podatku. Zaletą reguł ogólnych jest możliwość odliczenia ulg, które przewidziane są w ustawie oraz możliwość rozliczenia się z małżonkiem.