Co można by zrobić, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania?

Każda osoba, która posiada polisę ubezpieczeniową czy to na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy także odmienny rodzaj ubezpieczenia, może liczyć na otrzymanie należytego świadczenia.

Naturalnie wyłącznie po wystąpieniu jakiegokolwiek niekorzystnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety zazwyczaj otrzymanie rekompensaty często może wymagać długiego okresu czasu, co powoduje, że przykładowo likwidacja szkody komunikacyjnej niezwykle wydłuża się w czasie. Często też kontakty z likwidatorem nie przyspieszają całej kwestii. Niestety tak samo chętnie wykorzystywaną praktyką jest nieuzasadnione odmawianie wypłacenia odszkodowania lub umyślne jego obniżanie. Osoba jest poszkodowana poniekąd dwukrotnie. Może wtedy interweniować na wyższym szczeblu tej instytucji, poszukiwać pomocy w kancelarii prawnej albo złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Działaniem bezpowrotnym jest złożenie pozwu sądowego. Wcześniej należy jednak zastosować wszelkie pozasądowe formy sprzeciwu. Są one wspomniane np. w OWU lub w pismach, które są przesyłane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Często występującą praktyką jest opóźnianie wypłaty pieniędzy. Artykuł 817 k.c. mówi, że towarzystwo posiada aż 30 dni na to, aby wypłacić odszkodowanie lub na odmówienie takiej wypłaty. Czas ten może być jednak inny, jeśli jest to zaznaczone w OWU lub w osobnej umowie z konkretnym poszkodowanym.

Jeśli ubezpieczyciel nie dotrzyma takiego terminu, poszkodowany ma prawo (zobacz również kancelaria radców prawnych wrocław) żądać ustawowych odsetek za powstałą zwłokę. Niestety takie zgłoszenie żądania nie zawsze może zakończyć się wypłaceniem odszkodowania, jednak czasami może wpłynąć na szybszą wypłatę takiego świadczenia.