Zobowiązania pracodawcy w stosunku do pracownika

Zobowiązania pracodawcy względem pracobiorcy można w zasadzie podzielić na szczegółowe oraz ogólne. Wszelkie wynikają z regulacji kodeksu pracy bądź ustaw szczegółowych.


wykład
Napisane przez: hackNY.org
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com


Zobacz również

Ubezpieczenia publiczne jako system zabezpieczeń pieniężnych i rzeczowych

księgowość
Napisane przez: wam kat
Zaczerpnięte z: http://www.flickr.com
Ubezpieczenia społeczne to program zabezpieczeń finansowych i rzeczowych które przysługują pracownikom i ich rodzinom w razie chorób, niezdatności do pracy, zgonu, bądź macierzyństwa.


obowiązek angażowania pracobiorcy jak też obowiązek wypłacania pracobiorcy uposażenia za pracę są to 2 najistotniejsze ogólne obowiązki pracodawcy. Pracodawca obowiązany jest angażować pracobiorców zgodnie z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a także jego stanem zdrowia. Angażowanie musi odbywać się przy zajęciach, które są dozwolone dla poszczególnych osób. Pracodawca ma zadanie zaznajamiania pracowników, jacy podejmują zatrudnienie z zakresem ich zadań, a także z ich uprawnieniami.


Pracodawca musi zaaranżować proces wytwórczy oraz zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym porządku pracy. Dokładnie przejawia się to w tym, że chlebodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom przyrządów oraz materiałów koniecznych do realizowania zleconej pracy. Chlebodawca powinien nadto czuwać nad tym, ażeby wiążący w zakładzie porządek pracy był egzekwowany przez pracobiorców. W tym celu winien ogłosić regulamin pracy a także wszelkie wewnętrzne rozporządzenia, jakie mają temu służyć.


Chlebodawca musi też dążyć do uczynienia zakładu pracy środowiskiem wolnym od dyskryminacji , szczególnie ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a również ze względu na zaangażowanie na czas określony albo nie określony czy też w pełnym czy też w niepełnym wymiarze czasu pracy. Chlebodawca ma także obowiązek wydać pracobiorcy zaświadczenie o zatrudnieniu.
20/01/03, 07:35:03
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.