Jak wygląda ustalenie odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Zasadniczym zobowiązaniem przedsiębiorcy jest składanie właściwych deklaracji podatkowych do stosownego urzędu skarbowego. Istotne jest, by jeszcze przed rozpoczęciem działalności, podatnik zorientował się jaka jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego do którego ma obowiązek dostarczać wyznaczone zeznania.

Podatki

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, zmieni się także właściwość urzędu skarbowego. Wtedy trzeba określić ją według miejsca zamieszkiwania w ostatnim dniu czasu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zadatków na podatek dochodowy – czy właściwość miejscowa urzędu skarbowego jest ważna. Przedsiębiorcy, którzy zapoczątkowują ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać ze zniżki na jej zakup, która wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak aniżeli 700 zł. Procedura skorzystania z owej zniżki jest zależny od tego, czy obywatel jest czynnym podatnikiem VAT, czy też nie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej należy się przedsiębiorcy po zrealizowaniu paru warunków. Powinien on złożyć w stosownym urzędzie skarbowym przed czasem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich stosowania, rozpoczęcie ewidencji z przeznaczeniem kas w obowiązującym czasie, oraz posiadanie dokumentu zapłaty całkowitej opłaty za kasę rejestrującą. Jeżeli biznesmen jest czynnym podatnikiem VAT, ma możliwość potrącić zniżkę na kupno kasy fiskalnej w deklaracji VAT-7 za czas, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie – jak wysoka jest ulga na zakup kasy fiskalnej.

Wolno tego również dokonać w kolejnych okresach, albowiem przepisy nie charakteryzują finalnego czasu, po którym przedsiębiorca traci prawo do zniżki. Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży towaru, lub wykonania usługi. O tym jak wypisać fakturę vat mówi wnikliwie regulacja o podatku od towarów i usług (już wiem, jak wypisać fakturę vat). Faktura wypisana przez podatnika winna stwierdzać wykonanie sprzedaży, datę sprzedania, wartość jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stopę i wielkość podatku, sumę zapłaty, również dane dotyczące podatnika i nabywcy. Faktury, w tym także faktury uzupełniające, oraz noty uzupełniające, a również odpisy owych dokumentów wystawiane być winny w co najmniej dwóch egzemplarzach.