Różnice w opłatach podatkowych zależące od rodzaju opodatkowania wynajmującego nieruchomość

Jeśli wypożyczamy lokal mieszkalny, to mamy prawo wyboru najkorzystniejszej postaci opodatkowania. Przy ustaleniach najmu problemów podatkowych bywa sporo i dotyczą one posiadacza lokalu. Zasadniczym jest wybór rodzaju rozliczania z urzędem podatkowym.

Pomieszczenie w domu

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Osoba, która zaczęła zdobywać zysk z wynajmu i zdecydowała się na podatek od wynajmu mieszkania w formie ryczałtu ze stopą 8,5 proc., winna zawiadomić o tym szefa urzędu skarbowego właściwego dla lokalizacji zameldowania. Jeśli tego nie dokona, będzie przymuszona opłacać podatek wedle skali podatkowej. Do wyłonienia ryczałtu jako rodzaju podatku od wynajmu mieszkania, starczy przekazać pisemne oświadczenie, nie dalej niż do 20. dnia miesiąca zachodzącego po miesiącu, w którym zdobyliśmy początkowy dochód z wynajmu. W większości przypadków opłacenie jednej stawki podatku od najmu mieszkania w wysokości 8,5 proc. kalkuluje się bardziej aniżeli płacenie podatku według wielkości podatkowej.

Czy Twoim zdaniem omawiany temat jest bardzo pasjonujący? Jeśli tak sądzisz, to kliknij na pełny tekst – tam znajdziesz nie mniej intrygujące informacje.

Nadzwyczajną zaletą ryczałtu jest to, że to podatek (czytaj też urlop wychowawczy zus) od przychodu, toteż nie zwiększa sumy dochodów do opodatkowania stosownie do skali podatkowej. Więcej informacji:

Następną potencjalną odmianą opłacania podatku od najmu mieszkania prywatnego jest skala podatkowa. Znaczy to opłacanie podatku wedle obowiązkowej w danym roku skali, w tej chwili stawki są dwie (18 i 32 proc.). W sytuacji, gdy właściciel ma znaczne koszty związane z wydzierżawieniem domu, wtedy więcej opłacalna powinna być dla niego skala podatkowa, ponieważ dochód do opodatkowania za wynajem mieszkania powinien być obniżony o koszty, a w efekcie podatek do opłaty mniejszy.

Kawalerka

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Należałoby też wtrącić, że jeśli lokal jest wynajmowany wspólnie przez parę małżeńską, to wolno wyjątkowo zastosować podatek liniowy (stawka 19 proc.). Mąż i żona winny jednak osiągać dochody z wielorakich źródeł, innymi słowy np. pierwsza osoba jest właścicielem przedsiębiorstwa, a druga pracuje na umowę o pracę.

Reasumując, wybór formy opodatkowania to sprawa indywidualna, aczkolwiek przy aktualnej wysokości przeliczników, w większej części przypadków lepiej lukratywny powinien być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z uwagi na to, że najemca sporadycznie ponosi wysokie wydatki, które zdołałby odliczyć od dochodów.