Najlepsze warunki dla pracownika

Bezpieczeństwo to najważniejsze zagadnienie w wielu profesjach. W niektórych tego typu określenie może zakrawać na śmieszność, gdyż są zawody wymagające ciągłego narażania swojego życia właśnie na… niebezpieczeństwo.

Dwóch mężczyzn

Autor: Dennis Hamilton
Źródło: http://www.flickr.com
Niemniej, i w tego typu zawodach (a może przede wszystkim) stosuje się specjalne praktyki, które mają ograniczyć ewentualne zagrożenie uszczerbku na zdrowiu. Większość profesji nie jest klasyfikowana do takich ryzykownych, lecz mimo to bezpieczeństwo jest dostrajane przez specjalne prawa. Znamy je pod postacią skrótu BHP.

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to określenie zbioru przepisów, a także zasad, jakie dotyczą bezpieczeństwa i higieny w wykonywaniu pracy. Jest to również odrębna dziedzina wiedzy, której najistotniejszym punktem badawczym jest kreowanie jak najbardziej solidnych warunków pracy. BHP to przede wszystkim zagadnienia z medycyny i ekonomiki pracy, a również psychologii i ergonomii pracy. Dotyczy zbioru zasad, które muszą być wykonane, aby praca (hydraulik oferty pracy) odbywała się w jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jak podkreślono we wstępie, określenie „bezpieczeństwo” można różnorodnie pojmować (w zależności od zawodu), tak więc może ono definiować zagrożenie pod kontrolą, ryzyko realne do zaakceptowania na ustalonym poziomie czy stanu właściwego z normą ustaloną dla danej

Trójka pracujących ludzi

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com

profesji.

W każdym zakładzie pracy niezbędny jest okresowy nadzór i szkolenia BHP. To niezbędne, by każdy z pracowników miał świadomość czyhającego niebezpieczeństwa, praw, jakich musimy akceptować, a także odpowiedniego reagowania w krytycznej sytuacji. Szkolenia skupiają się na teorii, lecz i zajęciach praktycznych. Jak wygląda praktyka? Przykładowo instruowane jest jak posługiwać się gaśnicą, w sytuacji, kiedy dojdzie do pożaru. Szkolenia tego typu (strona główna) są przeprowadzane w każdym zakładzie pracy, są więc szkolenia BHP w Warszawie, lecz również i w mniejszych miastach.

Każdy z zatrudnionych pracowników jest zobowiązany przejść takie szkolenie, to obowiązek pracodawcy, żeby to zapewnić. W niektórych przedsiębiorstwach zaniedbuje się tego typu szkolenia twierdząc, iż nic one nie wnoszą do tematu, że przecież nic nikomu nie grozi, nie ma się czego obawiać. To błąd! A najbardziej się o tym przekonujemy już po tym, jak się coś niedobrego wydarzy.