W jaki sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Liczba Ukraińców zatrudnionych w naszej ojczyźnie bezustannie wzrasta. Są potrzebni naszej gospodarce a także cenieni m.in. za pracowitość.

rzut - firma

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
Z ich zatrudnieniem łączy się nieco ponadplanowych obowiązków.
Obywatele Ukrainy chcący pracować w Polsce należą do grupy obcokrajowców zza granicy wschodniej, którzy podlegają nieco łatwiejszym trybom legalizacji pracy w Polsce. Do tego samego grona przynależą też pracobiorcy z Rosji, Armenii i Gruzji. By legalnie zaangażować pracobiorcę z Ukrainy należy złożyć w odpowiednim dla siedziby przedsiębiorstwa PUP dokument o nazwie: oświadczenie o zamiarze zlecenia przeprowadzania pracy cudzoziemcowi. Kiedy powiatowy urząd pracy zarejestruje wiadome oświadczenie, wówczas chlebodawca może je odebrać i od tego momentu legalnie przyjąć do pracy pracownika z Ukrainy. Nie jest przy tym nieodzowny tzw. test (testy kompetencyjne) rynku pracy. Wpis oświadczenia zajmuje urzędom czasem jeden dzień, czasem znacznie dłużej. Na bazie takiego zaświadczenia pracownicy z Ukrainy zdołają ubiegać się o wizę roboczą. Dokładne informacje na temat wiz dla Ukraińców odnajdują się na stronie ambasady polskiej w Kijowie. Cudzoziemca można w Polsce zaangażować tylko na podCudzoziemca http://www.balduin-pfnuer.de/pl/prawo-cudzoziemcow/y pisemnej, w szczególności umowy o pracę bądź w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Pracownika obcokrajowca zaangażowanego na umowę o pracę powinno się normalnie, jednakowo jak polskiego pracownika, zgłosić w ciągu tygodnia do ubezpieczenia ZUS ZUA, z owym odstępstwem, że w miejsce numeru PESEL powinno się wpisać numer paszportu. Obywatela Ukrainy trzeba do tego zameldować w miejscu pobytu podług typowej procedury.