Kiedy należy się nam jurysta z urzędu?

Klienci kancelarii prawniczych przed podjęciem decyzji o wyznaczaniu pełnomocnika z wyboru w danej sprawie cywilnej, często dopytują, czy jest możność otrzymania radcy prawnego z urzędu.

sala sądowa

Źródło: pixabay
Powstają wtenczas pytania o to, jak złożyć podanie o ustanowienie adwokata, jakie warunki powinny zostać spełnione jak też kto płaci honorarium takiemu reprezentantowi.Podanie o ustanowienie prawnika strona zgłasza razem z prośbą o zwolnienie z opłat sądowych ewentualnie osobno, jednak wtenczas nieodzowne jest załączenie osobno oświadczenia, z którego wypływa, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów uposażenia prawnika bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swej rodziny. Obowiązuje urzędowy wzór takiego oświadczenia – można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub uzyskać w punkcie informacyjnym w sądzie bądź w kancelarii radcowskiej Warszawa- http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/kontakt.html.

Podanie składa się na ogół w formie pisemnej, acz istnieje też możliwość złożenia wniosku na rozprawie, to jest ustnie do protokołu posiedzenia. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia wykazujące uzyskiwane dochody jak też ponoszone wydatki (dla przykładu postanowienie o wysokości renty, decyzja o otrzymaniu statusu bezrobotnego, poświadczenia lekarskie, faktury za medykamenty i badania). Sąd uwzględni podanie, gdy uzna, że udział adwokata w sprawie jest nieodzowny.

sędzia, sąd

W praktyce, sądy ustanawiają pełnomocników z urzędu wtenczas, jeżeli strona nie jest w stanie samodzielnie podejmować czynności procesowych, na przykład ma problemy z prawidłowym formułowaniem podań jak też oświadczeń. Oprócz tego, sądy wyznaczają radców prawnych, jeśli sprawa jest zawiła pod względem faktycznym bądź prawnym, wobec czego strona nie będzie w stanie spożytkować prawnych możliwości prawidłowego zabezpieczenia własnych interesów w procesie. Radca prawny ustanowiony przez sąd jest zobowiązany co do zasady substytuować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że co innego wypływa z postanowienia sądu- źródło oryginału.

Strona nie płaci adwokatowi z urzędu żadnego wynagrodzenia – honorarium na rzecz adwokata zostanie zrealizowane przez Skarb Państwa czy też przeciwnika procesowego po prawomocnym zwieńczeniu postępowania. Radca prawny będzie nam pomocny dla przykładu w sprawach rozwodowych albo o alimenty.