Jak znaleźć odpowiedniego zarządcę i jakie cechy musi posiadać dobry zarządca?

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym trzeba liczyć się z tym, iż będzie trzeba wybrać przedstawiciela. Wystarczy jedna zaakceptowana przez wszystkich osoba, która w imieniu wspólnoty podpisze umowę z firmą ochroniarską, wywóz nieczystości, będzie przedstawicielem wspólnoty w sądzie, lub innym urzędzie.

blok

Autor: Monika
Źródło: http://www.flickr.com
Żeby zatrudnić odpowiedniego zarządcę dobrze jest wesprzeć się siecią internetową. Wprowadzenie na przykład zwrotu: zarządzanie nieruchomościami plus Wrocław, wyświetli długą listę firm zajmujących się całościowo zarządzaniem nieruchomościami. Oczywiście należy podać odpowiednią dla siebie lokalizację. (Serwis techniczny w Warszawie) Po wybraniu najlepszej propozycji należy sprawdzić, czy wybrana firma ma zatrudnionych licencjonowanych zarządców nieruchomości. Licencja powinna być wprowadzona do rejestru zarządców, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. W dalszej kolejności trzeba sprawdzić doświadczenie wybranej firmy oraz zapoznać się z opiniami na jej temat. Z pewnością i w tym wypadku pomocny będzie internet. Tak jak poprzednio należało wprowadzić zwrot: „czy zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu jest trudne”, tak tym razem należy podać nazwę konkretnej firmy z dodatkiem „opinie”. Trzeba także zwrócić uwagę na cechy upatrzonego zarządcy. Musi być w głównej mierze rzetelny i sumienny. To zarządca co miesiąc dostaje środki pieniężne na czynsz. Z tego powodu musi być również uczciwy. (Warszawa – konserwacja nieruchomości) Nie powinien niczego ukrywać. Sporo zarządców proponuje darmowy wgląd do niektórych danych za pośrednictwem internetu. Zatem kreatywność oraz innowacyjność są kolejnymi cechami doświadczonego zarządcy. To na nim spoczywa obowiązek szybkiego reagowania na wynikłe trudności. Zarządca nieruchomości powinien być osobą otwartą i opanowaną, ponieważ do jego obowiązków należy komunikowanie się z właścicielami budynku, doradcami prawnymi, pracownikami budowlanymi, urzędnikami i wieloma innymi osobami. Zarządca musi umieć szybko rozwiązywać problemy.

salon

Autor: Future PR
Źródło: Future PR
Zaleca się wybierać doświadczoną firmę. Współpracując z nią dana wspólnota może liczyć na specjalne udogodnienia lub zniżki. Mając pod sobą mnóstwo wspólnot dana firma może pozwolić sobie na zatrudnienie swoich pracowników, do prowadzenia prac naprawczych, usług prawniczych. To przynosi wspólnocie znaczne oszczędności. Nie trzeba bowiem ponosić wysokich kosztów powiązanych z wynajęciem innych firm usługowych.