Efektywna windykacja należności w Niemczech

Masz jednego albo więcej kontrahentów biznesowych w za zachodnią granicą, jacy zalegają z płatnościami? W celu skutecznego odebrania Twoich opłat w Niemczech, niezbędna będzie obszerna znajomość języka, kultury oraz przepisów prawa. O ile prowadzisz transakcje za naszą zachodnią granicą, musisz zdawać sobie sprawę, iż kultura biznesu w Twym kraju różni się od kultury niemieckiej w paru obrębach.

budżet

Autor: GoldMoneyNews
Źródło: http://www.flickr.com

Albowiem przepisy prawa balduin-pfnuer.de/pl/e od regulacji prawa niemieckiego, jesteś w niekorzystnej sytuacji jako pożyczający. Zaangażuj prawników w pełni zorientowanych w regulacjach prawa niemieckiego, którzy mówią w języku tego państwa, a również są zapoznani z kulturą biznesu w Niemczech. T

Windykacja

Autor: dailyinvention
Źródło: http://www.flickr.com

Twoje faktury zostają nieopłacone? Upewnij się, że będziesz mógł dowieść swoje roszczenie. W Niemczech wskazanym jest, ażeby wszelkie umowy zawierane były w formie pisemnej. Chroń: podpisaną umowę, potwierdzenie zlecenia, ksera faktur, dowód dostawy bądź usługi, korespondencję z dłużnikiem. Jeśli jest to realne, doradzamy, abyś spisywał umowy i warunki dwujęzycznie, w językach ojczystych obu stron – . W zależności od Twwww.balduin-pfnuer.deowych z trasatem, doradzamy abyś najpierw skontaktował się z trasatem a także uzgodnił, dlaczego nie dokonał płatności. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie chce uiścić, radzimy, abyś jak najprędzej wysłał do niego ponaglenie, wskazując faktury, jakie nie są zapłacone a także szczegółowy termin zapłaty, najczęściej jest to 14 dni.

biuro

Autor: Cory Doctorow
Źródło: http://www.flickr.com

Windykacja należności w Niemczech – jeżeli Twój interesant nie odpowiada nhttp://www.balduin-pfnuer.de/pl/inkaso/skawicznie i oddać swoje roszczenie do windykacji (aktualności). Jeżeli zlecisz sprawę windykacyjną, prawnik będzie przyzywać dłużnika do wpłaty na piśmie jak też kontaktować się z nim telefonicznie.