Czym zajmuje się International Standard Organization?

International Standard Organization jest to określenie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; towarzystwa, jakie w swym gronie skupia ambasadorów tzw. narodowych komitetów normalizacyjnych. Jest to organizacja dobrowolna oraz pozarządowa.

iso

Autor: Rufus Walabee
Źródło: http://www.flickr.com
ISO trudni się standaryzacją przeróżnych dziedzin życia. Trudno we współczesnym świecie o stosowanie różnorodnych standardów, różnorodnych rozwiązań technicznych w różnych częściach globu. Ograniczałoby to handlową wymianę oraz międzynarodową współpracę – właściwie by ją zupełnie hamowało. Po II wojnie światowej zdecydowano prowadzić prace, które miały polegać na tym, by ujednolicać przeróżne rozwiązania: techniczne, handlowe czy też organizacyjne. Tak dla przykładu trudno sobie współcześnie wyobrazić, żebyś kupionej śrubki która została wyprodukowana w Anglii – nie zdołał wkręcić do swojego bicykla, który masz w piwnicy. Bądź żebyś lodówki nabytej w hipermarkecie, a jaka była wyprodukowana we Włoszech, nie zdołał podłączyć do gniazdka w swojej kuchni – bo nie pasuje do niego wtyczka.
Ażeby wszystko to było możliwe, ta dobrowolna organizacja opracowuje standardy, które mogą być przyjęte przez różne strony. Te prace standaryzacyjne ISO są faktycznie bardzo przydatne i ułatwiają na co dzień nasze życie. To dzięki ISO wiemy, iż ten sam numer bucika o wymiarze 28 będzie takiego samego rozmiaru w Polsce, we Francji czy we Włoszech. Znakomicie to upraszcza wyjazdy, handel, kontakty. ISO (odkryj więcej) trudni się przeróżnego typu dziedzinami życia – nie tylko zagadnieniami jakości.

Zajmuje się różnymi dziedzinami działalności ludzkiej i technicznej – poczynając od przemysłu ciężkiego poprzez tekstylny a na znormalizowaniu numeracji bucików i kołnierzyków giezeł, które nabywasz w sklepie, dopełniając.