Zarobek i jego składniki

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu, posiadają obowiązek zameldować do ubezpieczenia swoich członków familii, jacy nie są poddane ubezpieczeniu zdrowotnemu z pozostałego miana z obwarowaniem niektórych przypadków.

Członkami familii są takie postaci: dziecko własne, potomek współmałżonka, dziecko adoptowane, wnuk, lub dziecko obce, dla którego uczyniono kuratelę, współmałżonek, pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.Formularz ZUS ZCNA, to zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoOd 1 stycznia 2014 r. powiększyła się wielkość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze podwyższenia najmniejszego uposażenia za pracę. W sytuacji nowopowstałych jednostek, także wyższego oczekiwanego przeciętnego wynagrodzenia, jakie stanowi przesłankę obliczenia składek dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku od jakiegoś okresu. Zwiększyła się też składka na ubezpieczenie zdrowotne. (Dowiedz się jak wyliczyć wynagrodzenie) Przelew niestosownej składki pociągnie za sobą następstwa, z tej przyczyny powinno się przed czasem sprawdzić przeobrażone kwoty.Należne uposażenie obciążane jest potrąceniami na składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia leczniczego, oraz przedpłatami na podatek dochodowy jednostek fizycznych, podług współczynników obowiązkowych w miesiącu należności uposażenia dla pracownika. Dodatkowo pracodawca musi uiścić część składki zus dla przedsiębiorców z prywatnych środków.

Odmiennie wygląda sytuacja, jeżeli pracujemy na umowa zlecenie. Sposób wyszczególnienia jest różny w stosunku od tego, z kim podpisujemy umowę. Jeżeli ze uczniem, poniżej 26 roku życia, w ich przypadku nie ma obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odmiennie będzie wyglądała sprawa, gdy zawrzemy umowę zlecenie z osobą, która już jest poddany ubezpieczeniom społecznym np. jest zatrudniony u odrębnego chlebodawcy. W sytuacji takiej jednostki odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zadatek na podatek dochodowy od osób fizycznych.