Jakimi zadaniami trudni się kierownik utrzymania ruchu? Jakie powinien mieć umiejętności, co musi umieć? O czym pamiętać?

Kierownik utrzymania ruchu ma faktycznie ważną pracę, przede wszystkim odpowiada za zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania maszyn, jak również właściwego ruchu linii produkcyjnej.

Taka osoba zawsze odnajdzie zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, w jakich najważniejsze jest monitorowanie wykonania prac, dobre, niezakłócone działanie urządzeń. Musi też tworzyć raporty dla przełożonych o tym, jak wszystko wygląda i działa.

Kierownik utrzymania ruchu tworzy szereg powtarzalnych zadań, które przyczyniają się do bardziej udanej, bardziej efektywnej pracy. Do nich można zaliczyć zarządzanie podległym zespołem pracowników, jak szczegóły w serwisie http://www.studioprinter.pl i organizowanie pracy, kontrola jej wykonania. Ma dużą odpowiedzialność za podległy maszynowy park, monitoruje jednocześnie infrastrukturę techniczną, opracowuje harmonogram przeglądów technicznych, tworzy plan naprawiania maszyn jak również linii produkcyjnych.
kierownik utrzymania ruchu

Autor: William Warby
Źródło: http://www.flickr.com
Jak chcemy tak pracować, to trzeba mieć wykształcenie techniczne wyższe, niewykluczone jednakże, iż wystarczające jest nawet średnie, lecz techniczne wykształcenie. Podobnie konieczna jest wiedza na temat maszyn, które wykorzystywane są w konkretnym przedsiębiorstwie, jak i znajomość tego rodzaju technicznych dziedzin, jak elektryka, pneumatyka czy mechanika.
Bardzo dobrze widziane jest także doświadczenie na stanowisku jaki ma związek z technicznym planowaniem produkcyjnych procesów.

Oczywiście przydaje się także angielski, szczególnie w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Jeżeli według Ciebie opublikowany artykuł jest pasjonujący, to przeczytaj także pomocne źródło, które zawiera absorbujące dane – one z pewnością Cię zajmą.

Dobrze jak osoba na takim stanowisku może pracować pod presją czasu oraz stale chce się rozwijać.