Odszkodowania w UK

Emigrując do pracy za granicę, wybierając się w podróż lub z wizytą do znajomych należy przed opuszczeniem kraju dowiedzieć się jakie prawa przysługują przebywającym w danym kraju osobom w razie wypadku. Do kogo udać się po pomoc prawną i na jakie rekompensaty finansowe można liczyć.

Budowa, budowa domu

Autor: A Repository (best viewed in Sets)
Źródło: http://www.flickr.com
Odszkodowania w UK (Wielkiej Brytanii) obejmują: wypadki w pracy, kolizje drogowe, w miejscach użyteczności publicznej. Jeżeli pokrzywdzony miał wypadek nie z własnej winy, powinien dostać odszkodowanie. Konieczne jest, aby wniosek o odszkodowanie odzyskiwanie odszkodowań złożyć do trzech lat po zdarzeniu. Wiedzy na temat przysługujących odszkodowań należy szukać np. w Internecie.

Odszkodowanie za wypadek w uk

Niebezpieczne wypadki w miejscu pracy mogą mieć różne przyczyny. Jedną z nich jest brak zorganizowanego przez pracodawcę szkolenia, niesprawny sprzęt lub zaniedbanie pracownika. Zaistniały wypadek trzeba najszybciej, jak to możliwe zgłosić przełożonemu, który ma obowiązek wpisania zdarzenia do Accident Report Book – rejestru wypadków. Jeżeli wina leży po stronie pracodawcy, pracownik ma prawo ubiegać się o wypłatę należnego odszkodowania.

W razie wypadku samochodowego kwota rekompensaty może obejmować m.in.: holowanie pojazdu z miejsca wypadku do warsztatu samochodowego, naprawę auta, postój samochodu na parkingu, koszty wynajmu pojazdu zastępczego, odszkodowanie za zniszczenie mienia, koszty pobytu w szpitalu, ewentualną opiekę pielęgniarki, utracone poprzez niezdolność do pracy wynagrodzenie.

Aby szybciej odzyskać należne pieniądze ranny powinien zawiadomić policję, wykonać fotografie uszkodzonego samochodu (zobacz zastaw samochodu) oraz miejsca zdarzenia, a także zwrócić się z prośbą do świadków o zeznania oraz dane kontaktowe. Przygotowana dokumentacja przyspieszy pracę prawników – uwierzytelni zaistniałą sytuację, przez co oczekiwanie na należne odszkodowanie będzie przebiegało sprawniej. Sprawca wypadku jest zobowiązany do udostępnienia danych poszkodowanemu oraz zgłoszeniazdarzenia na policję.

Wypadek w miejscu użyteczności publicznej to m.in. wypadek podczas jazdy komunikacją miejską, na chodniku, na ulicy, w parku, w szkole, supermarkecie, restauracji, banku oraz wszelkiego rodzaju miejscach, budynkach i placówkach, z których korzysta się na co dzień. Zachowania poszkodowanego bezpośrednio po wypadku powinny być identyczne jak w razie wypadku komunikacyjnego. Poszkodowany powinien sfotografować miejsce wypadku, poprosić świadków o zeznania i wybrać się do lekarza.

Kancelarie prawnicze są w stanie wywalczyć sprawnie odszkodowanie za wypadek w uk, ważne jest jednak, aby dokumentacja dotycząca leczenia była kompletna. Na rynku polskim istnieją także profesjonalne firmy do których można się zgłosić w celu uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy w UK.

Kwoty odszkodowań w uk

Odszkodowanie składa się z trzech części. Jedną z nich jest zadośćuczynienie mające zrekompensować ból psychiczny i fizyczny poszkodowanego. Jego wysokość zależy od zakresu doznanych obrażeń, ich stopnia i intensywności. Kolejną częścią są odszkodowania za straty w przeszłości. Odnoszą się one do konsekwencji finansowych wypadku wynikłych bezpośrednio ze spowodowanej szkody, np. zniszczonego pojazdu i zwrotu kosztów leczenia. Ostatnią składową są odszkodowania za straty w przyszłości obejmujące renty, przyszłe koszty związane z leczeniem urazów i rehabilitację.

Na zakończenie postępowania prawnego można czekać od 3 miesięcy do 12 miesięcy lub dłużej w zależności od tego, jak bardzo sprawa będzie skomplikowana. Wartości kwoty odszkodowań w uk są ustalane indywidualnie i zależą od rodzaju wypadku. Wypłata rekompensaty może być różna mimo analogicznej sytuacji. Wynagrodzenie dla prawników wypłaca przeważnie firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku.