Na czym polega fach komornika sądowego?

Wyraz „komornik” u wielu osób wywołuje niemiłe asocjacje, a gdy słyszą: „egzekucyjne prawo” – cierpnie im skóra. Na nieszczęście zawód komornika nie jest ani prosty do realizowania, ani rozkoszny.

Komornik sądowy to zawód prawniczy, stąd też upoważnienia możemy uzyskać jedynie będąc publicznym funkcjonariuszem, który legitymuje się wykształceniem wyższym prawniczym albo administracyjnym. Dzięki temu komornik będzie jednostką zaufania publicznego, a także ma pełną wiedzę na temat prawa, zapewniającą mu wykonywanie zawodu. Uprawnienia komornika jest w stanie pozyskać jedynie osoba z wykształceniem wyższym, która zakończy dwuletnią aplikację. Taki urzędnik podczas pełnienia swego zawodu za każdym razem musi legitymować się identyfikatorem wydanym przez KRK. Komornika obowiązuje tajemnica zawodowa, jaka zabrania mu ujawniania informacji powiązanych z pracą osobom trzecim, choć nie dotyczy ona stron postępowania. Egzekutor sądowy ma również obowiązek utworzenia oraz prowadzenia biura.

Podnoszona w tym miejscu kwestia jest dla Ciebie cenna? Jeśli tak, to wejdź do serwisu Sprawy Spadkowe Kalisz, który proponuje podobne zagadnienia.

Robota egzekutora sądowego polega na realizowaniu orzeczeń sądowych, jakie mają na celu odzyskanie długu. Jego uprawnienia zawierają egzekucję należności pieniężnych i niefinansowych, z kolei zakres czynności urzędowych określają właściwe przepisy prawne. W jakimkolwiek postępowaniu komornik (www.komornikolesno.pl) sądowy z Wrocławia zawsze musi zastosować się do określonych procedur.

zakupy

Autor: jenny downing
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba mieć na uwadze, iż uprawnienia komornika sądowego pozwalają mu na mu wykonywanie swych obowiązków mimo woli dłużnika. Dlatego też usprawiedliwione jest tu wtargnięcie do mieszkania, a również obadanie rzeczy zadłużonej osoby. Za jakiekolwiek utrudnianie postępowania egzekucyjnego zagraża grzywna.

Zaś komornik za szkody wyrządzone postępowaniem nieadekwatnym z prawem odpowiada osobiście, a nawet w wypadku znacznego naruszenia przepisów prawnych ten urzędnik traci swoje uprawnienia komornika. Zarekwirowane przedmioty trafiają na licytacje komornicze.