Podstawowe informacje na temat konsolidacji finansowej – co warto wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, w którym chodzi o połączenie i prezentację sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie powinno być tak zrobione, aby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, obejmując konieczne wyłączenia wewnętrzne grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowy, konsolidacja finansowa polega na połączeniu sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które działają odrębnie, ale łączą je kwestie kapitałowa. Mowa o takim ich ukazaniu, jakby działały jako jeden podmiot. Jeżeli chodzi o jeden z celów, do jakich prowadzi konsolidacja finansowa to warto wskazać ujawnienie transferu zysków spółek, które funkcjonują w tzw. oazach podatkowych. Co więcej wypada mieć na uwadze, że wszystkie działania dokonywane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna wpływać na równowagę bilansową.

Nie wiesz, co inny serwis wzmiankuje o rozpatrywanym w tym wpisie temacie? Ten wpis z www wyjaśni Twe wątpliwości.

Na dodatek, nie powinny być sporządzane jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące od chwili przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowych informacji i objaśnień. Wypada dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie.

Interesuje Cię tylko wiarygodna informacja z witryny (http://www.apogit.pl/uslugi/wdrozenia-systemow/r2platnik-system-kadrowo-placowy)? Jeśli tak, to zapraszamy do obejrzenia naszej strony, gdzie stale znajdziesz autentyczne newsy.

Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest skuteczny. Szczególnie efektywność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.