Czym jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można odnaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych?

Ustawa o ubezpieczeniowej działalności rozróżnia 2 podstawowe rodzaje polis: polisy osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to ubezpieczenia mienia, a również tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej popularnymi rodzajami polisy mienia są polisy budynków, ubezpieczenie autocasco AC albo też obligatoryjne ubezpieczenie upraw rolnych budynków jakie wchodzą w skład gospodarstwa rolniczego. Polisy owe pozwalają nam ochronić składniki majątku trwałego na wypadek jego uszkodzenia czy też utraty na skutek różnorodnych wydarzeń losowych (przykładowo pożar, grad, powódź). Obszar poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w umowie albo w ustawie, jakie to precyzują przekaz warunków ubezpieczenia uniwersalnie skrótowo zwanych o.w.u. W ramach polis majątkowych asekurować możemy dla przykładu: mieszkania, domki letniskowe, domki w budowie, hale, pozostałe budowle a także ich wyposażenie, machiny, urządzenia, surowce, produkty, wyprodukowane przedmioty, hodowle, produkty agrarne itp.
Z kolei polisy odpowiedzialności cywilnej ochraniają nas w wypadku, gdy wyrządzimy komuś stratę i jesteśmy obowiązani do jej naprawienia. Strata może polegać może na uszkodzeniu czy też wywołaniu utraty przynależących do innej osoby składników majątkowych lub wywołaniu u innej osoby zgonu, uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Takim sposobem chroniony jest interes nie jedynie nasz, ale przede wszystkim osoby poszkodowanej przez nas.

Jeśli po przeczytaniu tego tekstu sądzisz, że warto byłoby szerzej poznać to zagadnienie, to dodatkowo zerknij tutaj (http://www.workservice.pl/praca/kasjer/warszawa/).

Na krajowym rynku także występują dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno w prywatnym życiu, jak też w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.