Kim jest aktuariusz, w jakim miejscu on może pracować i jakiego rodzaju mógłby posiadać wykształcenie?

Dużo ludzi nie napotkała się wcale z reprezentantem tego typu zawodu jak aktuariusz. Powinien on posiadać wiedzę m.in. z przedziału rachunku prawdopodobieństwa, statystyki czy rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie ze stosowną ustawą, certyfikowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymagania: ukończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres min. dwóch lat, zdała z korzystnym wynikiem test aktuarialny (jest on złożony z m.in. takich części jak: matematyka ubezpieczeń życiowych, czy też matematyka ubezpieczeń majątkowych) oraz naturalnie ma całkowitą zdolność do czynności prawnych.

Jeżeli myślisz, że przedstawiana tematyka jest intrygująca, kliknij ten odnośnik, w najświeższej ofercie (https://psmtechnik.pl/pozostale,14,pl) także przeczytasz coś godnego zainteresowania.

Tego typu specjalistów zatrudnia biuro aktuarialne lub instytucja finansowa, przykładowo banki czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Tego typu specjalistom rekomenduje się współudział w dodatkowych szkoleniach poszerzających wiedzę z przedziału profesjonalnego aktuariatu.

Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność otrzymana w granicach specjalnych szkół podyplomowych z dziedziny aktuariatu mogłaby być bardzo użyteczna dla ludzi dopiero rozpoczynających pracę w biurze aktuarialnym, zakładach ubezpieczeniowych oraz pozostałych instytucjach. Praca (zobacz wniosek o podwyżkę) w aktuariacie bez wątpienia przynosi dużo zadowolenia oraz pozwala na intensywny rozwój, również ten zawodowy, jak i stricte intelektualny. Najczęściej wykonywaną przez biura aktuarialne propozycją jest tak zwana wycena aktuarialna.

Jest ona przeprowadzana z zasady na podstawie następujących, ściśle związanych z indywidualnym pracownikiem, informacji, między innymi takich jak: wiek czy też wysokość wynagrodzenia.