Prowadzenie dokumentacji rachunków, przyznawanie kredytów

Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie rozpoczął własną działalność w 1945r. zmieniając były Bank Polski Spółka Akcyjna. Jest to instytucja finansowa odpowiedzialna za działalność banków w Polsce. Działalnością NBP kieruje prezes, obecnie jest to Marek Belka.

Pieniądze, nominał polski

Autor: kstudenta
Źródło: http://www.sxc.hu
Bankowość w Polsce to bardzo rozległe zagadnienie, zajmuje się m.in.

Zaintrygował Cię ten tekst? Jeżeli tak, to bez wahania przekonaj się, co znajdziesz w ofercie co to spam, która odnosi się do pokrewnej problematyki.

właściwym działaniem systemu bankowego, operacji bankowych i zarządzaniem ryzykiem utraty płynności. System bankowy to całość oddziałów bankowych i finansowych oraz norm ujmujących ich obustronne zależności i związki z otoczeniem.

Trzonem systemu bankowego jest bank centralny spełniający cztery kluczowe obowiązki: jest bankiem emisyjnym tzn. takim, który uprawniony jest do emisji pieniędzy, sprawuje nadzór nad bankami komercyjnymi. Jest bankiem państwa, gdyż skupia dochody i realizuje wydatki środków pieniężnych kraju, użycza rządowi pożyczek na sfinansowanie deficytu zasobów pieniężnych i na koniec reguluje ilość pieniądza w obiegu, trzymając ją na poziomie dopasowanym do teraźniejszych potrzeb ekonomii. Określa warunki kredytowania oraz reguluje wartość waluty. Najbardziej rozpowszechnioną formą instytucji bankowej są banki handlowe, które w oparciu o otrzymane depozyty oraz pieniądze z NBP udzielają pożyczek. Prowadzą bilanse bieżące firm, indywidualnych klientów i instytucji, przyjmują depozyty terminowe, udzielają pożyczek. Do tego opłacają zakupy na raty, prowadzą skup i sprzedają walutę.

Jednostki komercyjne mogą być własnością społeczną, lecz na ogół są spółkami (zobacz dofinansowanie z pfron) kapitałowymi. Banki specjalne opłacają wykonywanie szczególnych zagadnień, potrzebujących specjalnego rodzaju kompetentnej obsługi bankowej. Możemy do nich zaliczyć np.: banki obsługujące handel światowy, banki hipoteczne, użyczające pożyczek pod zastaw nieruchomości. Inne to banki zadłużenia długoterminowego, które skupiają zasoby finansowe poprzez emisję obligacji, wkłady wieloletnie i użyczają długookresowych pożyczek na opłacanie rolnictwa, inwestycji budowlanych. Kasy oszczędnościowe to instytucje spółdzielcze, które gromadzą wkłady od klientów i użyczają kredytów na cele konsumpcyjne. Bankowość to również zagadnienia związane z działaniem czynności bankowych, rozporządzania ryzykiem bankowym.