Jakie restrykcje obowiązują pracodawcę przy zastosowaniu tzw. zwolnień grupowych?

Czy wiesz, że nie dowolna firma mogłaby w dowolny wariant pożegnać się ze swymi członkami personelu? Rozwiązanie umowy o pracę można wykonać na kilka wariantów. Przykładowo, aby zwierzchnik mógł jednorazowo zwolnić wielu członków personelu, musiałoby być ich co najmniej dwudziestu.
Pracownicy, którzy na własnym przykładzie dowiedzieli się czym są w praktyce zwolnienia grupowe wiedza, że mają prawo zarejestrować się w Urzędzie pracy, ponieważ przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych.

Należałoby dodać, że zatrudniającego obowiązują niektóre ograniczenia przy zastosowaniu tej formy wypowiadania umowy o pracę. O tzw. zwolnieniach grupowych moglibyśmy rozmawiać wtedy, gdy pracodawca zwalnia:
– 10 pracowników (w okoliczności, gdy zatrudnia co najmniej stu pracowników),
– 10 % pracowników (kiedy zatrudnia od 100 do 300 pracowników)
zwolnienia grupowe

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
– 30 pracowników, kiedy pracodawca zatrudnia co najmniej trzystu i więcej osób.

Kiedy poszukujesz precyzyjnych danych, nie zwlekaj, tylko sprawdź pod tym linkiem. Odnajdziesz na niej wszystkie niezbędne informacje.

/J]

współpraca
Jak zatem widać, nie w dowolnej firmie można wykonać zmniejszenie zatrudnionych wykorzystując tzw. zwolnienia grupowe. Jest to szczególny sposób zakończenia umowy o pracę, jaką przełożony jest zobligowany skonsultować z członkami tzw. związków zawodowych. Należałoby także dodać, że osoby, jakie utraciły pracę wskutek zwolnień grupowych powinni uzyskać odprawę, jakiej wielkość jest zależna od między innymi stażu pracy w takim zakładzie.

Odprawa ta nie może być większa niż wysokość 15-krotnego wynagrodzenia minimalnego. Należałoby też wspomnieć, że funkcjonuje duża liczba osób, jaką prawo ochrania przed zwolnieniami grupowymi.