Typy urlopów. Spójrz koniecznie!

Na początek dobrze jest powiedzieć o tym, czym jest urlop. A więc urlop, jest to czas wolny pracobiorcy od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Sprawy urlopowe normowane są przepisami kodeksu pracy. Pracownik może wnioskować o udzielenie mu urlopu jednakże nie znaczy to, iż chlebodawca zawsze ma obowiązek udzielić go.

Urlop

śpiący niemowlak

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com

przypada każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę. Jeżeli zatrudniasz pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych na przykład umowa o dzieło bądź umowa zlecenie (zobacz kalkulator umowy zlecenia) to ze względu na specyfikę takich umów nie może być mowy o urlopie. Naturalnie, jeśli chcesz zapłacić pracownikowi za dzień wolny to możesz, lecz nie jest to regulowane przepisami prawa a jedynie waszymi dwustronnymi uzgodnieniami. Urlop wypoczynkowy. Tego typu urlop przysługuje każdemu zatrudnionemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W założeniu celem tego urlopu jest „regeneracja sił a także wypoczynek pracownika” – to czy pracownik rzeczywiście odpoczywa pracodawcę zupełnie nie interesuje, dlatego że często urlop sprowadza się do remontu mieszkania lub dwutygodniowej balangi na działce po jakiej nasz „wypoczęty” zatrudniony powraca do pracy pełen nowych sił oraz zapału do kolejnych wyzwań . W czasie urlopu wypoczynkowego pracobiorcy przysługuje wynagrodzenia takiej, jakie dostawałby gdyby w tym samym czasie standardowo pracował. Urlop bezpłatny jest to pauza w wykonywaniu pracy przez pracownika, na jego pisemny wniosek. Pracodawca nie może przymusić pracownika do złożenia podobnego wniosku. Zatrudniony nie otrzymuje uposażenia za urlop (zobacz tutaj) bezpłatny zarazem w czasie jego trwania pracobiorca nie może zostać zwolniony.

Urlop macierzyński

składki zus

przypada kobietom pracującym, jakie w trakcie swojego zatrudnienia urodziły potomka. Celem urlopu jest zapewnienie kobiecie odpoczynku po porodzie i umożliwienie jej opieki nad nowo narodzonym potomkiem. Urlop ów jest w pełni płatny, to znaczy pracownica przebywająca na takowym urlopie otrzymuje pełne honorarium. Urlop ów opłaca ZUS. Celem pozyskania go trzeba wypełnić należyte ZUS formularze – wFirma.
Kiedy zatrudniasz pracobiorcę przynajmniej od 6 miesięcy ma on prawo wystąpić o urlop wychowawczy. Czyli bezpłatny urlop mający na celu piastowanie osobistej opieki pracobiorcy nad dzieckiem. Urlop ten może trwać nawet do trzech lat (sprawdź: ). Urlop nie powinien jednakże trwać dłużej aniżeli do ukończenia szóstego roku życia przez dziecko.
Do ZUS-u spływają składki emerytalne i rentowe. Jeśli jako chlebodawca spóźnisz się z opłatą, przydać ci się może kalkulator odsetek (wFirma).