W jaki sposób zarejestrować symbol towarowy?

Znak towarowy jest to miano oraz logotyp wyrobu. Jego rejestracja chroni biznes przed nieuczciwą konkurencją.
Jeżeli firma oceni, iż wystarczy jej ochrona symbolu towarowego na terytorium naszej ojczyzny, musi zarejestrować go w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli idzie o znak (polecamy kontynuuj) towarowy rejestracja nie jest trudna. Rejestracja znaku towarowego na terytorium Naszej ojczyzny kosztuje 1.750 – 3.750 zł. W owym celu przede wszystkim warto sprawdzić, czy ów wzór nie jest już zarezerwowany przez innego przedsiębiorcę. Zdołamy to wykonać przez Internet: Urząd Patentowy udostępnia specjalną wyszukiwarkę.
pieniądze

Autor: Japanexperterna.se
Źródło: http://www.flickr.com
pismo

Autor: Julie Jordan Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Czym jest znak towarowy? Symbolem towarowym może być jakiekolwiek oznaczenie, które możemy zaprezentować w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym jest szczególnie termin, szkic, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub zapakowania, a także melodia czy też inny dźwiękowy sygnał. W świetle orzecznictwa Urzędu Patentowego dominuje pogląd, że za znak towarowy nie możesz natomiast co do zasady uznać kompozycji smakowej ani pojedynczego odcienia. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na mocy orzeczeń administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawomocnionego prawo ochronne może zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.

przedsiębiorca obligatoryjnie musi zamieścić w składanym blankiecie wykaz artykułów lub usług a także wyznaczyć właściwe klasy towarowe lub usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów oraz Usług.