Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najpodpowiedniejszy wybór dla nowo uruchomionego biznesu?

Księgowość jest głównym elementem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych wydarzeń gospodarczych, które wywołują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko uzupełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte normy finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik owej działalności. Kolejnej strony, przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji owej firmy. Rzetelny plan kont i system księgowy niezmiernie ułatwia rozliczanie się z otrzymanych dotacji, zezwala na szybkie wygenerowanie koniecznych wiadomości na temat np. kosztów konkretnego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę.Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie zapytanie zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo przewaznie nowy biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga jest w danych finansowych i wiadomościach, jakie można wyciągnąć z pełnej księgowości. Często zadawane jest pytanie, dlaczego ma firma, pomimo że niewielka, musi prowadzić pełną księgowość? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zbiór podstawowych, prostych zasad zbierania danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych nieduzych firm. Podstawową funkcją uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku. Dlaczego została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki obliczać i kontrolować, a w przypadku niewielkich przedsiębiorców, trudno zmuszać do prowadzenia trudnej i drogiej księgowości pełnej. Mamy 3 główne formy uproszczonej księgowości:- karta podatkowa,- ryczałt ewidencjonowany, – książka przychodów i rozchodów.Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest bardzo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy właściwie nic poza kwotą podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to zupełnie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji wydarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasookresu. Pełna księgowość jest nie tylko do wyliczenia podatku – choć to także, ale przede wszystkim do wytworzenia pełnego obrazu finansów biznesu. Autor:

Dlatego w pełnej księgowości, używając genialnego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a ponadto operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. strata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania (jeśli poszukujesz firmy odzyskujące odszkodowania – kliknij i zobacz zakres usług) itp.). Zasady zapisywania wydarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co powoduje, że możemy porównywać firmy między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wytwarzać swoich zasad w celu zafałszowania wyników – np. aby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.