Czym jest likwidacja stanowiska pracy oraz jakie uprawnienia ma persona z takiego stanowiska odwołana?

Jeśli zostałeś osobą, jaka straciła posadę, upewnij się, z jakiego powodu to się wydarzyło. Być może wyniki Twej pracy okazały się być niezadowalające dla prezesa, a może motywem jej straty była jego kasacja.

Taka okoliczność ma wielokrotnie miejsce w związku ze zmianą wewnętrzną spółki (zobacz przeniesienie praw autorskich), ta zaś najczęściej jest wywołana niełatwą okolicznością na rynku.

Jeśli tak właśnie stało się w Twym razie, to należałoby pamiętać, iż w niektórych przypadkach należą się Tobie pewne uprawnienia.

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej na omawiany temat, wejdź na odsyłacz do wpisu – informacje w tym miejscu zawarte są niezwykle fascynujące.

Jakie? Jest to zależne od okoliczności, czy też likwidacja stanowiska pracy nie pociągnęła za sobą stworzenia innego stanowiska, mającego podobne obowiązki biznesowe oraz kompetencje. Jeżeli tak się zdarzyło, mamy do czynienia z tzw. fikcyjną likwidacją miejsca pracy. W praktyce oznacza to, iż pracownik może pozwać byłego zatrudniającego o bezprawne wypowiedzenie. Jeżeli została ona zawarta na czas określony, były zatrudniony może domagać się rekompensaty.

autoklawy

Autor: Veganbaking.net
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli natomiast umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony oraz uległa już zakończeniu, wtenczas Sąd posiada prawo orzec o nieważności faktu rozwiązania umowy lub o potrzebie wypłaty rekompensaty.

Warto także dodać, że fikcyjna likwidacja stanowiska pracy to również oddanie czynności zdymisjonowanej z pracy osoby pozostałym osobom mającym posadę w firmie. Należałoby więc rozumować swe prawa, gdyż były one stworzone również dla ochrony osób pokrzywdzonych.