Czym jest windykacja oraz kiedy warto z niej skorzystać? Do kogo się zwrócić o pomoc, gdy nie jesteśmy w stanie odzyskać swoich pieniędzy?

Nieterminowe płacenie faktur przez niewywiązujących się z umów dłużników to dzisiaj poważny kłopot dla sporej ilości polskich przedsiębiorstw. Tego typu zatory w płaceniu pogarszają poważnie sytuację finansową aż dwudziestu pięciu procent zakładów w naszym kraju. W najgorszym położeniu znajdują się małe oraz średnie spółki, które nie posiadają takiego kapitału, aby w obliczu wielkich zaległości dłużników, być w stanie prowadzić normalnie swoją działalność.

Radcowie-Prawni

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Najlepszym sposobem na przetrwanie pozostaje ubieganie się o zwrot swoich środków. Niestety, proces windykacji należności nie jest łatwy do przeprowadzenia samemu, dlatego też poleca się zatrudnienie do takiego zadania wyspecjalizowanej firmy windykacja Rzeszów, jaka ma swoje sprawdzone sposoby na ściągnięcie zalegających płatności od kontrahentów spółki (zobacz rozwiązanie umowy wzór) – polecamy. Termin windykacja w naszym prawie określany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, jakich podstawowym zadaniem jest doprowadzenie osoby zadłużonej do wykonania zalegającego zobowiązania w stosunku do wierzyciela.

Możemy tak właściwie wyróżnić dwa rodzaje windykacji, a mianowicie windykację sądową i polubowną. Ta pierwsza dotyczy sprawy, która jest ogłaszana w sądzie w związku z zaległymi wierzytelnościami, polubowna natomiast odnosi się do monitorowania spłat dłużnika oraz opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, żeby rozpocząć windykację, jest powstanie zobowiązania, które jest przeterminowane. Następnie, windykator rozpoczyna postępowanie polubowne, podczas którego zaczyna ubiegać się od dłużnika zwrócenie należnej sumy wierzycielowi. Taki etap możemy przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Gdy dłużnik zechce uregulować własne zobowiązania, to zawrze ugodę i określi, w jaki sposób da radę spłacić dług. Jeżeli natomiast postępowanie polubowne nie przyniesie zamierzonych efektów, to rozpoczyna się postępowanie sądowe. Kończy się ono uzyskaniem tytułu egzekucyjnego, jaki pozwala na rozpoczęcie postępowania klauzulowego.

kancelaria adwokacka

Autor: virtusincertus
Źródło: http://www.flickr.com
Celem tego ostatniego jest otrzymanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec jest postępowanie egzekucyjne, w jakim główną rolę ma do odegrania komornik. Po większą ilość informacji odnośnie tego tematu możemy zgłosić się do właściwej placówki, przykładowo kancelaria – jesteśmy tutaj prawna Rzeszów.